On es parla el català?
El català és una llengua mil·lenària que es parla a Catalunya, al País Valencià, a les Illes Balears, a la Franja de Ponent, a la comarca murciana del Carxe, a la Catalunya del Nord (Estat francès), a Andorra i a l'Alguer (illa de Sardenya).
Quanta gent parla i entén el català
El català es parla en un territori on viuen més de 14 milions de persones. D'aquestes, més de 12 milions l'entenen i més de 10 milions el poden parlar.

Els percentatges de coneixement a tots els territoris son els següents:
L'ENTÉN EL SAP PARLAR
Catalunya (1) 94,9% 76,5%
Illes Balears (2) 85,0% 63,4%
Catalunya del Nord (3) 68,9% 37,1%
Andorra (4) 87% 73%
L'Alguer (5) 90,1% 61,3%
País Valencià (6) 74,4% 54,3%
La Franja (7) 98,5% 88,8%
(1) Font: Enquesta d'usos lingüístics a Catalunya 2008.
(2) Font: Enquesta modular d'hàbits socials 2010 "Usos lingüístics".
(3) Font: Enquesta d'usos lingüístics a la Catalunya Nord 2004.
(4) Font: Enquesta de coneixements i usos lingüístics de la població d'Andorra 2009.
(5) Font: Enquesta d'usos lingüístics a l'Alguer 2004.
(6) Font: Enquesta Coneixment i ús del valencià al País Valencià 2010. S'han sumat, atesa l'enquesta les variables Bastant bé i Perfectament.
(7) Font: Estadística d'usos lingüístics a la Franja d'Aragó 2004.