La Plataforma per la Llengua és l'ONG del català, una organització no governamental que treballa per promoure la llengua catalana com a eina de cohesió social. Treballem als diferents territoris de parla catalana i des d'una perspectiva transversal en l'àmbit socioeconòmic i audiovisual, en l'acollida lingüística als nouvinguts, en les universitats i en l'educació i a les administracions, entre d'altres àmbits d'actuació.

Actualment comptem amb diversos grups de treball en diverses poblacions i delegacions territorials al
País Valencià, el Barcelonès, el Maresme, el Tarragonès, el Baix Llobregat, el Vallès Occidental i a l'Alguer. En total englobem més de 8.000 persones col·laboradores i nombroses entitats que treballem per promoure la llengua catalana.

Els èxits aconseguits ens han portat reconeixements com el Premi Nacional de Cultura 2008 a la Projecció Social de la Llengua Catalana, atorgat per la Generalitat de Catalunya.

Per a més informació:
www.plataforma-llengua.cat